Otevřená výzva České televizi: Zjednejte nápravu ve věci seriálu Zapomenutí vůdci

Otevřená výzva

Žádáme Českou televizi, aby zjednala nápravu ve věci seriálu Zapomenutí vůdci

V říjnu a listopadu loňského roku odvysílala Česká televize osmidílný ruský seriál Zapomenutí vůdci. Seriál byl natočen v koprodukci Ruské vojensko-historické společnosti, v jejímž čele stojí ruský ministr kultury Vladimir Medinskij – jeden z nejaktivnějších ideologů režimu Vladimira Putina, známý svými snahami o revizi ruské a sovětské historie. A tak nepřekvapí, že ve všech dílech seriálu jsou záměrně zlehčována, vynechávána či přímo popírána fakta o politicky motivovaných perzekucích vykonávaných v letech 1917–1991 sovětským režimem a jeho představiteli proti několika milionům sovětských i cizích občanů, včetně jejich masových poprav a věznění v táborech gulagu a dalších místech odnětí svobody. Tedy fakta, která byla v posledních desetiletích doložena několika generacemi historiků jak v Rusku, tak za jeho hranicemi.

Cílem seriálu je také zbavit viny a idealizovat sovětské vůdce a představitele sovětských silových struktur odpovědných za perzekuce tak, aby mohli být v očích ruské i světové veřejnosti rehabilitováni alespoň mediálně, když je jejich právní rehabilitace prozatím neprůchodná.

Odvysílání seriálu kupodivu českou historickou obec, na rozdíl od té ruské, nechalo chladnou. Naštěstí ale vzbudilo odpor diváků, kteří si nekritické opěvování masových vrahů, jako byli Felix Dzeržinskij či Lavrentij Berija, vyložili jako osobní urážku. A není se čemu divit. Skutečnost, že dvacet pět let po listopadu 1989 může česká veřejnoprávní televize vysílat prokazatelně revizionistický seriál, který dehonestuje oběti stalinismu (včetně 1200 popravených a dalších tisíců vězněných Čechoslováků), svědčí o varovném posunu ve společenském vnímání tohoto tématu. V 90. letech, kdy postupně vycházely najevo obludné rozměry komunistických zločinů, by se podobné lži na obrazovku České televize dostaly jen stěží.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyšla vstříc jedné ze stížností veřejnosti a 9. 1. 2018 rozhodla, že seriál „hrubě zkresluje a popírá historickou skutečnost“, že Česká televize jeho odvysíláním porušila zákon, a uložila jí, aby ve lhůtě 7 dnů zjednala nápravu (zde).

Česká televize však doposud žádné viditelné kroky vedoucí k nápravě neučinila. Svým podpisem pod touto otevřenou výzvou jsme se proto rozhodli podpořit stížnost podanou Radě České televize (zde), kde se požaduje, aby Česká televize: 1) zveřejnila okolnosti, za kterých byl seriál zakoupen od ruských distributorů a uvedla jména těch, kdo o tom rozhodli; 2) zadala kompetentním historikům expertizu seriálu a s jejími výsledky seznámila veřejnost.

Šíření názorů popírajících masové vraždy a perzekuce období stalinismu a snahu o veřejnou exkulpaci lidí, kteří jsou za ně odpovědní, považujeme za stejně nemravné a odsouzeníhodné, jako popírání holocaustu a obhajobu nacistických zločinců.

Pokud máte zájem otevřenou výzvu podepsat, zašlete své jméno, příjmení a povolání na jednu z těchto adres: ibabylon@seznam.cz, machonin@seznam.cz.

Jan Machonin, rusista

Alena Machoninová, rusistka

Heřman Chromý, bývalý politický vězeň

Jiří H. Kubík, historik, bývalý polit. vězeň

Petr Placák, spisovatel

Josef Mlejnek, jr., politolog

Miroslav Olšovský, spisovatel a literární vědec

Věra Kociánová, nakladatelka

Martin C. Putna, literární historik

Jiří Charvát, důchodce, bývalý příslušník PTP

Matouš Borák, IT specialista

Petr Blažek, historik

Milan K. Panoch, důchodce, bývalý příslušník PTP

Tomáš Bursík, historik

Vladimír Syrový, důchodce, bývalý příslušník PTP

Markéta Doležalová, badatelka Ústavu pro studium totalitních režimů

Viktor Pivovarov, malíř

Milena Slavická, historička umění a spisovatelka

Tereza Říčanová, malířka

Martin Bursík, ekolog

Martin Machovec, editor a VŠ pedagog

Marta Nováková, filmová režisérka

Veronika Dudková, překladatelka

Petr Dudek, novinář

Viktor Stoilov, nakladatel

Jiří Daníček, redaktor

Alice Marxová, redaktorka

Libor Dvořák, novinář a překladatel

Bohdan Zilynskyj, vysokoškolský učitel

Petr Šimíček, učitel dějepisu

Jiří Sovadina, učitel dějepisu

Vít Kremlička, básník

Stanislav Škoda, pracovník v kultuře

Petruška Šustrová, publicistka a překladatelka

Pavel Svoboda, europoslanec

Petr Ferenc, kurátor a hudební publicista

Lucie Vondrová, odborný konzultant prodeje podlahových krytin

Bohumil Macháček, básník a esejista

Jiří Pavlíček, důchodce

Hana Ferencová, rozpočtář

Rita Lyons Kindlerová, ukrajinistka a překladatelka

Drahoslava Janderová, překladatelka a redaktorka

Libuše Bělunková, redaktorka

Milan Ryjáček, učitel dějepisu

Věra Dudková, důchodce

Lubomír Dudek, důchodce

Tereza Horváthová, nakladatelka

Juraj Horváth, ilustrátor

Michal Vlnas, technik

Matěj Cepl, programátor

Lubomír Ondračka, indolog

Marek Gregor, redaktor

Mykola Shatylov, ukrajinský novinář

Jasna Skotáková, doktorandka Srovnávací slovanské filologie Univerzity Palackého v Olomouci

Monika Ševečková, lektorka ruštiny a překladatelka

Alena Zemančíková, dramaturgyně Českého rozhlasu

René John, technik

Václav Žák, nakladatel

Jiří Novotný, sedlák

Milan Kulovaný, technik

Lukáš Babka, historik a knihovník

Vanda Vynohradnyková Gaydečková, zaměstnanec v cestovním ruchu

František Řezáč, důchodce

Jan Rajniš, podnikatel

Alexej Sevruk, redaktor a včelař

Iryna Zabiiaka, bohemistka a překladatelka

Petr Vejbor, fyzik v důchodu

Zdeněk Vybíral, historik v Husitském muzeu v Táboře

Markéta Holasová, knihovnice

Jarmila Voběrková, lékařka

Jarmila Voběrková, důchodkyně

Jiří Voběrek, důchodce

Marcela Landová, psycholožka

Jan Ziegler, mediální poradce

Petr Tomíšek, redaktor

Jaroslav Svátek, historik

Ladislav Nový, manažer sociální firmy

Pavel Houžvička, překladatel a zemědělec

Jiří Voběrek, hudebník a pedagog

Milan Schmidt, důchodce

David Linha, průvodce

Vít Vencl, režisér

Pavel Kulhan, důchodce

Jan Vejbor, obchodník

Mykhailo Kirsenko, ukrajinský historik

Vladimír Landa, lesník

Jana Todorová, pracovník v kultuře a cestovním ruchu

Milada Malenová, knihovnice

Dionýz Hochel, politolog

Renata Venclová, dramaturgyně Českého rozhlasu

Petra Grycová, germanistka a divadelní pedagožka

Jaroslav Provazník, vysokoškolský učitel

Lída Ptáčková, turkoložka

Ivanna Balkovska, herečka a učitelka v Montessori MŠ

Alena Bílková, datamanagerka CF registru

Pavel Štefan, výtvarník

Bedřich Karel, důchodce

Natalie Venclová, archeoložka

Ljuba Svobodová, důchodkyně

Jan Vnouček, provozní filmové galanterie Terryho ponožky

Dana Kyndrová, fotografka

Vojtěch Ripka, pracovník Oddělení vzdělávání, Ústav pro studium totalitních režimů

Karel Kocour Havelka, důchodce

Helena Wilsonová, fotografka

Václav Hrabák, advokát

Anna Krutská, hospicová sestra

Karolina Hrbková, úřednice Probační a mediační služby

Vlasta Daníčková, projektantka

David Hrbek, pracovník edukačního oddělení Muzea umění Olomouc

Šimon Daníček, učitel a překladatel

Lenka Mottlova, psychoterapeutka

Marie Čermáková, restaurátor-pozlacovač

Bronislav Burian, vedoucí obchodu

Stanislav Dvořák, technik

Radana Merzová, ukrajinistka, VŠ pedagog

Eduard Řezníček, manažer

Zdena Škapová, filmová historička

Michal Gregorini, andragog

Pavla Francová, vědecký pracovník

Anna Šimáková Dosoudilová, na rodičovské dovolené

Petr Kautský, tlumočník a překladatel

Jiří Neminář, historik a muzejní pedagog

Jana Kepartová, vysokoškolský pedagog

Milan Hes, pedagog, historik a autor literatury faktu

Lenka Víchová, ukrajinistka

Metoděj Chrástecký, historik, ředitel muzea

Lubor Václavů, historik

Magda Pektorová, sekretářka

Andrea Kantorová, výchovný poradce

Lenka Greň, produkční

Marek Toman, spisovatel

Kateřina Charvátová, historička

Daniel Šváb, herec

Alexej Spivák, tlumočník

Petr Charvát, vysokoškolský učitel

Irena Eckertová, důchodkyně

Jan Vančura, pracovník v IT

Alice Sovadinová, galerijní pedagog

Jan Urban, historik, New York University

Lukáš Klimeš, bohemista a rusista

Helena Tyburcová, knihovnice

Josef Horváth, student

Petr Charvát, vysokoškolský učitel

Josef Faktor, archivář

Líza Faktorová, historička umění

Karel Mrzílek pedagog

Zdeněk Zahradník, historik

Olina Francová, výtvarnice

Michaela Gelnarová, studentka

Alžběta Skálová, ilustrátorka a výtvarnice

Pavel Šimůnek, učitel

David Bernstein, učitel

Jiří Honiss, výtvarník

Jaroslav Talacko, statik

Alexandra Talacková, asistentka

Jiří Švéda, jazzový promotér

Jaroslav Kulhan, hudebník a pedagog

Kamila Ženatá, malířka

Antonín Petruželka, bohemista

Lukáš Weiss, signalista

Kateřina Korbařová, redaktorka časopisu Mkovice

Nina Rutová, redaktorka

Marie Tománková,lékařka v důchodu

Zuzana Baštýřová, hydrolog

Vladimír Ambros, konstruktér

Marta Mlejnková, lektorka angličtiny

Radovan Zejda, geolog, novinář a nakladateslký redaktor

Karolína Wirthová, oční lékařka

Milan Ohnisko, básník a redaktor

Štěpánka Kulhanová, důchodce

Milena Vykopalová, výtvarnice a vitrážistka

Marek Wirth, oční optik

Jana Konvičná, archivářka a historička

Jaroslav Křápek, učitel českého jazyka, literatury a hudby

Ivan Jančik, nezaměstnaný

Ludmila Jančiková, důchodkyně

Olga Mandová, zástupkyně ukrajinské NM a učitelka

Ludmila Sulitková, historička

Andrej Sulitka, etnolog

Jaroslava Marounková, důchodkyně

Ondřej Šos, svářeč kovů

Pavel Hurt, učitel dějepisu na ZŠ

Petr Pijáček, sociální pracovník

Igor Zolotarev, vědecký pracovník a předseda spolku Ruská tradice

Věra Lendělová, rusistka a ukrajinistka

Lukáš Nykl, svářeč

Zdeněk Žalský, manažer

Radek Vrtoch, fyzioterapeut

Barbora Tomečková, překladatelka

Petr P. Payne, evangelický farář

Jan Marounek, důchodce

Kristýna Gerychová, pedagog

Miroslava Přikrylová, archivářka

Vjačeslav Iljašenko, výtvarník

Pavel Šmíd, fotograf a nakladatel

Jan Tesárek, zpracování kamene

Viktor Parkán, referent

Filip Blažek, grafický designér

Kateřina Dlabová, ergoterapeut

Petr Blažka, učitel

Luboš Švec, historik a VŠ pedagog

Pavel Dosoudil, novinář

Michal Schneidewind, grafik

Martin Mareček, filmový režisér

Jakub Novotný, student

Jana Červenková, spisovatelka

Ivan Poledník, důchodce

Mikuláš Kroupa, novinář, zakladatel sbírky Paměť národa, Post Bellum

Jan Polouček, manager, Post Bellum

Viktor Portel, dokumentarista, Post Bellum

Martin Kroupa, manager, Post Bellum

Michal Šmíd, editor sbírky Paměť národa, Post Bellum

Agáta Pilátová, publicistka

Miroslav Vnouček, IT specialista

Ilona Kulhánková, pěstounka

Martin Vnouček, ekonom

Veronika Stanková, kouč

Jaroslav Stanko, manažer

Vít Fojtek, historik

Martin Benda, politolog a mediální poradce

Zuzana Pudilová, distribuční společnost Aerofilms

Michal Zachar, freelancer, imagemaker a lektor

Olga Svitákova, provozní kina

Petr Lysek, projektant

Jaroslav Zeman, projektový manager

Dan Macek, úředník

Adam Hladký, zdravotnické poradenství

Jarmila Seidlová, překladatelka

Josef Pasulka, vědecký pracovník

Klára Lipavská, studentka Judaistiky a Religionistiky

Jaroslav Paleček, invalidní důchodce

Václav Křeček, důchodce

Pavel Zvěřina, dělník

Barbora Plewková, manažer v agentuře

Dagmar Štefinová, administrativní pracovnice

Věra Vnoučková, posluchačka U3V

Vendula Müllerová, historička

Magdalena Dostálová, doktorandka Přírodovědecké fakulty UK

Švagerka Milan, důchodce a bývalý účastník PTP

Petra Gabaš, designérka

Martin Gabaš, architekt

Ivana Bartoňková, důchodkyně

Dagmar Dreslerová, archeolog

Petr Klímek, OSVČ

Marie Kroupová, důchodkyně

Jáchym Metlička, doktorand Přírodovědecké fakulty UK

Zuzana Jürgens, bohemistka a kulturní manažerka

Zdeněk Jedlička, invalidní důchodce

Jaroslav Mládek, projektant

Marek Volf, IT administrator

Václav Ševčík, důchodce

Monika Sedlářová, Marketing specialist

Vladimír Horák, ekonomický a organizační poradce

Magdalena Sebestova, anglistka

Aleš Kauer, výtvarník a básník

Matěj Pospíšil, střihač

Lukáš Nachtmann, historik, archivář

Jana Rumlová, ředitelka školy

Jaroslav Konvalina, důchodce

Hana Kukrechtová, důchodkyně

František Dubský, důchodce

Petr Závodský, důchodce

Linda Wolfová, produkční, Post Bellum

Marie Šikolová, ekonom

Jiří Janáček, matematik

Martin Vadas, režisér a dokumentarista

Petr Vobořil, důchodce

Danuše Doležalová, důchodkyně

Marie Čcheidzeová, publicistka

Jaroslava Štěrbová, knihovnice

Arnald Treu

Vladimír Merta, zpěvák

Aleš Buriánek, advokát

Daniel Štrobl, psycholog

Neela Winkelmannová, výkonná ředitelka Platformy evropské paměti a svědomí

Milan Harmáček, ekonom

Štěpán Černoušek, ÚSTR, Gulag.cz

Marina Luptáková, psycholog

Olga Douderová, průvodkyně

Markéta Tesárková, účetní

Jiřina Dvořáková důchodce

Vojtěch Tesárek, energetik

Fedor Bruoth, překladatel

Eva Nolčová, pracovník v sociálních službách

Štěpán Barták, designér

Eva Šťásková, designérka

Vojtěch Němec, bohemista, redaktor a spisovatel

Robert Dědič, projektant

Michaela Čápová, knihovnice

Adam Gebert, scenárista

Alena Lídlová, rusistka

Andrej Chomenko, developer

Danuše Doležalová, důchodkyně

Oldřich Borůvka, programátor

Edita Rumlerová, ekonom

Daniel Korte, klasický filolog

Petr Řeháček, konzultant v energetice

Daniel Rexa, projektový manager v kultuře

Jurij Galin, režisér

Jana Galinová, dramaturgyně

Magdaléna Benešová, učitelka

Petr Povolný, podnikatel

Igor Adamovič, finanční ředitel

Marie Šťastná, lékařka

Hana Duplinská, učitelka MŠ

Jan Obdržálek, VŠ pedagog, MFF UK Praha

Alena Andrlová Fidlerová, bohemistka

Jan Dresler, analytik

Robert Husák, důchodce

Miloslav Man, pedagog

Marek Slezák, Obchodní zástupce

Alžběta Racochová, germanistka

Tomáš Vašut, vysokoškolský pedagog

Eliška Slezáková , důchodkyně

David Racocha, elektrotechnik

Peter Mojzeš, VŠ pedagog

Jindřich Sládek, manažer

Karel Wagner, důchodce

Zuzana Grycová, fyzioterapeutka

Jan Andrle, historik

Jitka Říhová, archivář

Zdeněk Páleníček, hudební pedagog

Marek Slezák, obchodní zástupce

Josef Vaníček, lékárník

Miroslav Melichar, učitel chemie na gymnáziu

Karolína Jandová, studentka

Alexandra Seidlová, studentka PřFUK

Hana Zamrazilová, učitelka

Alena Černá, pedagog

Kateřina Kušiaková, úřednice

František Klátil, IT specialista

Lucia Faltinová, občanská aktivistka

Marie Judina, rusistka

Vladimír Čejchan, důchodce