Pravdy a lži

Veřejnoprávní média o únoru 1948

Letošní výročí 25. února přineslo i zásadní rozpory v prezentaci a kvalitě výkladu naší historie, jak už bývá v našem veřejném prostoru zvykem. Že ale zrovna v oblíbeném a před časem prestižním pořadu České televize – Historie CS, budou tak důležité události naší historie vykresleny natolik falešně a neodborně, dokonce všemi zúčastněnými, to bylo pro historii milovného diváka opravdu šokující (Jak Vítězný únor porazil Edvarda Beneše). Zapření základních faktorů těchto událostí je naprosto neakceptovatelné a soudného diváka to nutně musí pobouřit. Prohlásit volby v roce 1946 za svobodné je prostě lež, nic jiného.  A v tomto pořadu to jednoznačně a bez oponentury zaznělo. Jak je to možné ještě v roce 2023?

Každý, jen trochu sečtělý člověk přeci ví, že celá řada politických stran nebyla k volbám vůbec připuštěna (rozhodnuto to bylo už v březnu 1945 v Moskvě)
a ustanovení jednotné Národní fronty byl vlastně moskevský diktát pro všechny zbývající strany, většinou už stejně neschopné jakéhokoli vzdoru, vůči vedoucí předurčené KSČ. Role ochotně přikyvujícího Edvarda Beneše je naprosto zřejmá.  O tom všem nepadlo ani slovo. Známým faktům naprosto odporuje i mylná teze o ústavnosti únorové změny vlády, která v pořadu rovněž zazněla, i když to nepochybně byl protiústavní převrat. Také vliv moskevských poradců, SMERŠ, únosy čs. občanů do SSSR, zatýkání, zastrašování, zábory majetku, absence práva a jiné notoricky známé metody, běžně prováděné už od roku 1945 celá tři léta pod falešnou rouškou rádoby demokratické třetí republiky, to vše a mnoho dalšího nebylo v tomto pořadu, který postrádal opravdovou diskusi, nemluvě o oponentuře, vůbec zmíněno.

Paradoxně na vlnách Českého rozhlasu Plus jsme ve stejný den mohli slyšet pořad Davida Hertla a Veroniky Kindlové, který sice velmi mírnou formou, ale přeci jen poměrně objektivně prezentoval stejné události úplně jinak. Rozdíl v kvalitě obou médií byl opravdu zásadní. Doporučil jsem oběma stranám poslechnout si vzájemně své produkty, jedněm pro prozření a dovzdělání, a těm druhým pro poučení z nebezpečného vývoje naší historiografie. (Příkladným fórem názorů a objektivní prezentace únorových událostí, včetně veřejné diskuse, byl seminář ÚSTR, který se konal  24. února, pod názvem VÍTĚZNÝ ÚNOR 1948 NESPADL Z ČISTÉHO NEBE – seminář k 75. výročí komunistického převratu v Československu. Jeho stream je možné najít na webu USTR.CZ.)

1949. Foto Stalinka Digital Library of Staliniana