Profesor Demence

Se zájmem jsem si přečetl pondělní reakci „pomýleného“ (uvozovky podle prof. Hořejší) profesora Hořejšího na blogu SeznamZprávy. Vrtalo mi to hlavou, protože jsem měl silný dojem, že jsem už něco podobného jednou četl. Chvíli jsem hledal ve svém archívu, a pak …., ze zažloutlých desek na mě vypadla umolousaná kopie dopisu prof. Horáčka datovaného 28. října 1939, adresovaného mému dědečkovi, Jaroslavu Zahradníčkovi, toho času vedoucímu lampárny Praha Wilsonovo nádraží, záhy přejmenovaného na Praha hlavní nádraží. Z dopisu vyjímám:

„Stejně jako v řadě svých publikovaných textů bych chtěl zdůraznit, že německá agrese proti Polsku je bezpochyby zločinná a neospravedlnitelná (nicméně stejně jako celá řada podobných agresí v posledních nejméně padesáti letech). Značný díl zodpovědnosti za ni ale nese i západní dlouhodobá hazardní politika ignorování německých bezpečnostních obav. V tom jsem se rozhodně nemýlil – mýlili se například ti (víme, Jaroslave, kdo), kdo nabízeli v tajné francouzské misi dávno před Mnichovem vzdání se příliš malé části (!?) našeho pohraničí. O francouzských a rumunských válečných štváčích nemluvě. Jaké tragické chyby.

I naše vazby na Sovětský Svaz (dále jen „SS“), který byl, je a vždy bude efektivní hradbou válečným hrůzám, měly být budovány mnohem pečlivěji. Sílu „SS“ postavit těmto hrůzám nedobytný val dokládá okamžitá pomoc „SS“ východní části již zmiňovaného Polska.

Často se setkáváme s názorem, že dřívější evropská politika užší ekonomické spolupráce s Německem byla chybná. Ano, byla chybná, ale jinak, než se to obvykle prezentuje. Měla totiž být doprovázena diplomacií respektující i německé bezpečnostní zájmy, která mohla válce předejít (například zamezením přehnanému opevňování našich tehdejších hranic) …

Jsem přesvědčen, že názor bagatelizující válečné zabíjení, mrzačení a ničení, je mravně pomýlený. Podle mého názoru mělo být příměří uzavřeno již po několika dnech nebo nanejvýše týdnech po osudném 1. září 1939. Proto všechny naše snahy by měly být nadále upřeny na dosažení rozumného mírového řešení, akceptovatelného i pro vedení Německého státu. To však, díky absurdně nedostatečným evropským diplomatickým aktivitám, je bohužel jen mým přáním.

K uzavření příměří a jednání nakonec stejně dojde, ale bohužel do té doby zahynou a budou zmrzačeny další tisíce, ne-li miliony lidí.“

Zde dopis končí.
Ještě přikládám pro vážené čtenáře test porozumění textu:

Prof. Horáček byl

  1. starý trouba
  2. hňup
  3. blb
  4. užitečný idiot
  5. placená filcka
  6. pomýlený profesor
  7. úplně vypatlaný hovado
  8. medvídek mýval
  9. sob polární
  10. moudrý člověk