PROJEKT BABYLONSKÁ VĚŽ

Závěrečná tisková zpráva

 

Projekt Babylonská věž věnovaný literatuře a kultuře národnostních menšin v České republice, který s podporou Norských fondů připravil, organizoval a v l. 2021-2023 realizoval Studentský spolek Babylon, byl k 31. březnu tohoto roku úspěšně završen vydáním posledního čísla revue Babylon, které je věnováno soutěži o nejlepší povídku na téma „typický Čech“, kterou spolek v rámci projektu vyhlásil. Zároveň vyšel i sborník BABYLONSKÁ VĚŽ, ve kterém jsou shrnuty texty, rozhovory, studie, které vznikly v rámci projektu. Texty doprovází fotografie Karla Cudlína z romského Žižkova.

Během projektu byl uskutečněny romský, rusínský, ukrajinský a sámský kulturní večer, na kterých autoři, uvedení ve sborníku, představili publiku literaturu a kulturu národnostních menšin v České republice a v Norsku. Večer se konaly v Knihovně Václava Havla a v Centru současného umění DOX, kde byla setkání s autory završena v prosinci loňského roku Festivalem kultur, na který byli pozvání zástupci Romů, Rusínů, Sámů, Ukrajinců a všichni ti, kteří se na projektu podíleli.

Z každého literárního večera vzešlo tematické číslo revue Babylon věnované literatuře příslušné národnostní menšiny. Vzhledem k aktuální situaci jsme nad rámec projektu připravili k ukrajinské literatuře, kultuře a historii dvě čísla Babylonu. Celkem tedy vyšlo šest tematických čísel Babylonu, každé v rozsahu cca 150 normostran.

V rámci projektu jsme také se Svazem sámských spisovatelů organizovali vystoupení českých autorů na Festivalu sámských autorů v Kjøllefjordu na severu Norska za polárním kruhem, kde jsme udělali řadu rozhovorů se sámskými spisovateli a představiteli Sámů, z nichž pak byly některé použity v sámském čísle revue Babylon a staly se i součástí sborníku, který z celé akce vzešel.

Na projektu jsme vedle Svazu sámských spisovatelů spolupracovali s Muzeem romské kultury v Praze, s Romeou.cz, se Spolkem přátel Podkarpatské Rusi a s Ukrajinským týdeníkem, který vychází v České republice.