Pryč s vojsky marionety Živkova z ČSSR! Bulharský protest z roku 1968

V září a říjnu 1968 protestovali tři bulharští studenti Sofijské university proti okupaci Československa. Eduard Genov (1946-2009), Alexandr Dimitrov (1947) a Valentin Radev (1948-1995) vyrobili a rozšiřovali v Sofii a v Plovdivu letáky namířené proti účasti Bulharska na okupaci Československa v rámci pěti armád Varšavské smlouvy.

V polovině září 1968 se trojice studentů rozhodla k činu a dohodla se na textu prvního letáku: „Pryč s vojsky marionety Živkova z ČSSR!“ Ve dnech 19. a 20. září pak společně vyhotovili zhruba 200 letáků v bytě Alexandra Dimitrova v Sofii. Ještě 20. září Valentin Radev roznesl letáky v ulicích Plovdivu, 21. září večer Eduard Genov rozhodil 50 až 60 letáků v Sofii a 22. září v odpoledních hodinách roznesl v ulicích hlavního města svojí část letáků i Alexandr Dimitrov.

V polovině října se trojice ze západního rozhlasu dozvěděla o protestu sovětských občanů na Rudém náměstí v Moskvě proti invazi a studenti se rozhodli akci s letáky zopakovat. Tentokrát jich vyrobili 217 kusů. Letáky byly dvojí s těmito texty: „Pět sovětských komunistů demonstrovalo na Rudém náměstí, co děláš ty?“ a „Vysoké tresty dostala pětice sovětských občanů, kteří vyjádřili solidaritu k ČSSR. Lidé, bděte!“

Distribuce druhé várky letáků byla ale zmařena na základě udání. Dne 29. října 1968 byla trojice zatčena. Následné vyšetřování trvalo do 7. prosince 1968. Začátkem roku 1969, ještě před vynesením rozsudku, byli všichni tři studenti vyloučeni ze studia na Sofijské universitě. Dne 11. ledna 1969 Sofijský městský soud odsoudil Eduarda Genova k pěti letům vězení, Aleksandra Dimitrova ke třem letům vězení a Valentina Radeva ke dvěma letům vězení. Všichni tři se odvolali. Rozhodnutím Vrchního soudu Bulharské Lidové Republiky č. 190 z 1. dubna 1969 byly tresty snížené na tři a půl roku, dva roky a 1 rok a 2 měsíce. Tyto tresty si všichni tři beze zbytku odpykali.

Výše zmíněný protest zůstával po dlouhou dobu téměř neznámý – jak v Československu, tak i v Bulharsku. Na začátku minulého roku se skupina historiků a lidí se zájmem o věci veřejné rozhodla tuto skutečnost změnit. V současnosti probíhají přípravy na konferenci, která se uskuteční v druhé polovině tohoto roku na půdě Sofijské university a která se tématem bude zaobírat. Již dnes se dá usuzovat, že odhalí hodně nových a zajímavých skutečností a podrobností. Historici z řad organizátorů se poprvé seznamují s dosud neprozkoumanými texty, jako jsou protokoly z výslechů a vyšetřování, se zápisy ze schůzí komsomolu Sofijské university a ze schůzí jejího vedení, s výpověďmi svědků a dalšími dokumenty. Ne méně zajímavé jsou i pohnuté osudy trojice protestujících a jejich rodin v období po propuštění z vězení, a to nejen do doby pádu komunismu v Bulharsku, ale i po něm.

Přípravný výbor konference:

Aleksandr Dimitrov – čestný předseda – jeden ze tří hrdinů protestu z roku 1968, Doc. Stefan Dečev Ph.D.  – vyučující na Západobulharské universitě, hostující profesor na Universidad Complutense de Madrid, Španělsko a Karl-franzeus-universitat Graz, Rakousko; Mgr. Dimitar Atanasov, PhD, historik, výzkumník v Etnologickém institutu Bulharské Akademie Věd; Mgr. Kiril Čukanov, historik, člen vedení Atlantické rady Bulharska; Dimitar Bočev – filosof, spisovatel a novinář, v době komunizmu politický emigrant v Německu, novinář v bulharské redakci Svobodné Evropy.

Organizátoři podzimní konference průběžně publikují zajímavé fakta a články na této facebookové stránce.