Starý bílý muž

Dvojaká kouzla Zdeňka Vašíčka

Hojně jsme se vídali v posledních patnácti letech jeho života, nejdřív jako kumpáni z mokré čtvrti a později snad i jako přátelé, byť dosti nesouměřitelní. Zdeněk byl bezmála o dvacet let starší než já, vzdělanec evropského formátu s bohatě probarveným osudem, v němž se dramaticky střetaly jeho učenecké a dobrodružné sklony. Já se jako redakční řemeslník protloukal v podstatně nižších patrech intelektuálních i společenských sfér. Naše schůzky nad sklenkou vína nebo fernetu nicméně inicioval zpočátku hlavně on, nezastírám, že k mému potěšení. Myslím, že jsme si stylem vyjadřování navzájem vyhovovali. Žádný z nás si nepotrpěl na dlouhé řečnění, spíš jsme jen stručně glosovali různé nápady či postřehy a vychutnávali si pak tiché srozumění při dlouhých odmlkách. Sbližovalo nás i to, že jsme při popíjení nijak zvlášť nectili „správnou míru“ a občas s chutí přebrali. To se pak srozumění prohloubilo natolik, že jsme si už nemuseli říkat vůbec nic.

Zdeněk Vašíček, U Budyho. Foto Petr Horčička

Nad sklenkami jsme často přetřásali zapeklitosti dějin, filosofie, umění či politiky. Zdeněk uměl svými lapidárními výroky každý diskurs osvětlit z nečekaných úhlů, obnažit jeho absurdity a přesvědčivě doložit, jak souvisejí s celoplanetárním blbnutím. Propastnou pokleslost nacházel především v akademických a mediálních sférách. Rád si bral na mušku vzorné a příkladné postoje směrodatných myslitelů, aby poodhalil, kolik licoměrnosti, podbízivosti a falešného svatouškovství ukrývají. Královsky se tím bavil, ovšem jako král doživotně vyhnaný od dvora. Respektoval jsem jeho majestát i jeho desperátství, obojí v něm organicky splývalo.

Vědecké, filosofické, kritické i publicistické texty Zdeňka Vašíčka jsou stále nadmíru podnětné a stojí za to je pozorně propátrávat. Lze si z nich odvodit představu klasického učence polyhistora, jenž mezi všemožnými experty a specialisty akademického provozu působí jako nadčasový pravzor duchaplnosti, jež se neomezuje pouze na výklad, ale ráda se vyžívá i v důmyslných jízlivostech na adresu kolegů. Kdesi ve vrstevnaté Zdeňkově osobnosti přežívala echa karteziánské éry, kdy novověké vědecké myšlení, dosud mladé a bujné, neváhalo občas zkřížit kordy při třeskutě vtipných polemikách. Descartes byl ostatně vrstevníkem Dumasových mušketýrů a jeho myšlení se utvářelo ve stejné společenské atmosféře.
Učence polyhistora představuje Zdeněk v mých osobních vzpomínkách jen zčásti. Byla to jeho vnější role, kterou více méně svědomitě reprezentoval, krom toho se však alespoň pro mne stal skrytým předobrazem postav z úplně jiného světa – již zmíněných mušketýrů, popřípadě dalších exponátů z galerie neohrožených hrdinů chlapeckých románů. Někdo jako on se mohl s tropickou přilbou na hlavě a s ručnicí v ruce prodírat pralesy a hledat prameny Nilu nebo Amazonky, dobývat na krytém voze Divoký západ, putovat s verneovskými badateli do středu Země, ulizovat whisky s koloniálními důstojníky v kiplingovských barech pod Himalájí nebo zkoumat přírodní národy na tichomořských ostrovech jako Bronisław Malinowski, kterého obzvlášť ctil. Evokoval ovšem i temnější polohy. Mohl by být kapitánem pirátů útočících na španělské galéry, ba přímo záludným Johnem Silverem, pravzorem enigmatické dvojakosti (ve své stati o Josephu Conradovi vyjadřuje ostatně rezervované pochopení i pro ústředního antihrdinu Kurtze, jenž bývá jinak traktován jako jedna z nejhrůznějších postav moderní literatury).

Zdeněk Vašíček, U Budyho. Foto Petr Horčička

Někdy se kochám představami Zdeňkovy niterné spřízněnosti s Sherlockem Holmesem, nejproslulejším typem geniálního podivína ve světové pop-kultuře. Už jen ta jejich společná záliba v kvalitním tweedu, a pak to zostřené vnímání nenápadných rozporů, důsledná racionalita a minuciózní smysl pro detaily. Při svých lapidárních promluvách dokázal Zdeněk usvědčit světové elity z celoplanetárního blbnutí řetězci nevyvratitelných důkazů. Naši stolní společnost tím nijak nepovznášel, ale poskytoval jí alespoň drobné zadostiučinění – radost ze suverénního intelektuálního výkonu, jemuž směla přihlížet. A nejen Holmes. Chlapecká fantazie by ve Zdeňkovi jistě odhalila i modernější prototypy superheroických postav, ať už brilantního agenta tajných služeb Jejího veličenstva, nebo naopak ďábelského konspirátora globální subverze.
Zdeněk svým osobitým způsobem ztělesňoval dvě mocné a protikladné civilizační tradice. Ta zjevná, myslitelská, se odvíjí od předsokratiků přes Aristotela, Tomáše Akvinského, Occama, Descarta, Kanta až k Nietzschemu či Fritzu Mauthnerovi a dál do současnosti. Ta skrytá, lstivá a lehce podvratná, zahrnuje archetypální trickstery, mazaného Odyssea, Enšpígla a dlouhé řady dalších pikareskních šibalů, s jejichž šarmem a vtipem by žádná mravopočestná korektnost nebyla schopna soutěžit. Dnes by ovšem byly obě jeho identity asi překryty jedinou hanlivou nálepkou: starý bílý muž. Ano, Zdeněk jím byl, podobně jako všechny výše jmenované osobnosti, na něž zjevně či skrytě navazoval. Nicméně i tuto roli ztělesňoval s intelektuální vytříbeností, elegantní sebeironií a laskavou, byť maličko výsměšnou tolerancí k všemožným odlišnostem. Myslím, že aktuální pojetí pokroku zestárne mnohem rychleji. Kornatí ostatně už teď.