V Čechách je až 20% kryptomuslimů!

Ilustrace Le Courrier français, 1887

Deník Mladá fronta, tiskový orgán firmy Agrofert, uvedl zajímavý a podle mého názoru naprosto zásadní článek Na JIP jsou v Německu hlavně muslimové. Vyplývá z něj, že podíl muslimů mezi pacienty s těžkých průběhem čínského viru v německých nemocnicích je dle zkušeností německých lékařů mezi 50 až 90%, přičemž podíl muslimů mezi německým obyvalstvem je pouhých 5%.

Myslím, že se jedná o klíčovou informaci, která naprosto jasně vysvětluje neblahou situaci v naší zemi. Všichni se asi shodneme na tom, že Česko je řízeno naprosto špičkovým způsobem. Nejlepším důkazem toho je, že ministerský předseda spí pouhé 4 hodiny denně – kolik cenného času asi tak prochrápe Merkelová? Asi by se také nenašel nikdo, kdo by pochyboval o naprosté kompetenci a inteligenci ministra vnitra Hamáčka či hluboké erudici, statečnosti a komunikativnosti jakéhokoliv z impozantního množství ministrů zdravotnictví, kteří se za dobu pandemie čínského viru v naší zemi vystřídali. Kde je tedy zakopán pes? Ukazuje se, že v tom – jako ostatně skoro ve všem – mají prsty muslimové.

Jak jinak než vysokým podílem kryptomuslimů chcete vysvětlit, že u nás na čínský virus dosud zemřelo 22 000 obyvatel, zatímco v osmkrát lidnatějším Německu zhruba 71 000? Počítejte se mnou: pět procent muslimské populace v Německu stojí za řekněme 60% úmrtími na covid (pro jistotu spíše mírnější odhad, oficiální statistiky na toto téma v Německu neexistují – proč asi?). To znamená, že muslimů zemřelo asi 42 000 na zhruba 4 mil. obyvatel, nemuslimů asi 30 000 na 72 milionů. Když převedeme tato čísla na tuzemská čísla, vyjde nám, že v Čechách musí být asi 15-20% muslimů! A to nazohledňujeme skutečnost, že naše země je řízena daleko lépe než Německo, takže je pravděpodobné, že tento podíl bude ještě vyšší! Jen pomyslete, dva miliony našich spoluobčanů jsou pátou kolonou! Je nanejvýš pravděpodobné, že muslimové používají čínské nákazy jako metodu džihádu. Jedná se vlastně o sofistikovanější verzi živých bomb – jsou to vlastě sebevražední atentátníci, ve svých chorobných představách mučedníci svaté války.

Před muslimským nebezpečím jak známo důrazně varoval Miloš Zeman, hrdinsky proti němu bojuje Tomino Okamura. Všechno toto úsilí však vinou pražské kavárny přichází vniveč!

Statistiky nemilosrdně odhalují další podstatnou věc: s postupem čínské nákazy se podíl muslimského obyvatelstva nadále zvyšuje a tím se rozvírají nůžky mezi námi a ostatními zeměmi. Nadarmo je tak veškeré úsilí vlády, všechna její moudrá a organizovaná opatření! Toto bychom si měli jako správní Češi uvědomit a začít něco dělat! Co ale, když jsou zavřené hospody, kde nejlépe situaci probrat a zhodnotit? No a koho napadlo zavřít hospody? Komu to hraje do karet? Copak křesťané zavírají hospody? Zdá se, že situace je opravdu vážnější než si kdo myslí!