Topme jako Britové

Jak doma podpořit nezávislost na Rusku

Píčo zhasni, foto Petr Horčička.

Přesto, že jsem celý život strávila v zemi okupované 21 dlouhých let sovětskými vojsky a ovládané sovětským impériem a o státním zřízení jeho pohrobka, Ruské federace, jsem si nedělala žádné iluze, každý další den války na Ukrajině mě zastihuje v šoku. Uskutečňování dlouho připravovaného plánu prezidentem Putinem a jeho partou (pro mladší generaci: odkaz na knížku Timur a jeho parta o příbězích dětské skupinky, která během velké vlastenecké války pod velením pionýra Timura pomáhala lidem, třebaže o to nežádali, což představovalo její hlavní ctnost) na území svého slovanského „bratra“ předstihují všechny mé zlé sny o Rusku. Nejde přitom „jen“ o samotné válečné zločiny jako je bombardování nemocnic, civilních objektů, zabíjení civilistů, znemožňování jejich evakuace a dokonce ostřelování jaderných elektráren, jehož se Rusko dopouští. Vůdce Putin především touží držet ve svých rukou energetické zdroje, včetně jaderných, k ovládání svých nepřátel, jimiž jsou všichni kromě ruských vazalů, jejichž klíče od energetiky ve svých rukou už svírá.

Ruská energie – trochu nebezpečná závislost 

Jak víme, Rusko je hospodářská troska s obrovskými velmocenskými ambicemi, jimž odpovídá velikost armády, jejíž silové převaze, ať je armáda jakkoli zmatečně či špatně organizována (včetně zásobování), nemůže Ukrajina věčně vzdorovat bez účinné pomoci Západu. Jediný způsob, jímž může současné Rusko své válečné ambice naplňovat, je obsazovat domnělá nepřátelská území směrem na západ počínajíc Ukrajinou, a Bůh ví, kde končíc, a získávat tím jejich (nejen) energetické zdroje. S dobytím Ukrajiny by Rusko mimochodem opětovně získalo svou oblíbenou, již od třicátých let Moskvou plundrovanou evropskou obilnici, a mohlo tak odříznout Evropu od pšenice, jíž Ukrajina stále vyváží, a ještě se zasloužit o další zvyšování i tak vysokých cen potravin. Ruské armádě se však bohužel již podařilo ukořistit významné zdroje energie: částečně odstavenou elektrárnu v Černobylu, kde jeden blok byl dosud v provozu, a největší ukrajinskou jadernou elektrárnu v Záporoží. Putin tak získal možnost část Ukrajiny kdykoli vypnout (Záporoží zásobuje zemi s ostatními třemi jadernými elektrárnami z 50 %). Krom toho nelze ani vyloučit nehodu, k níž by mohlo dojít např. vinou nekompetentního řízení obsazené elektrárny nebo dokonce ji úmyslně způsobit a vymlouvat se na ukrajinskou provokaci či na ukrajinské vedení elektrárny držené dosud uvnitř zařízení. V této situaci předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová před několika dny zareagovala poněkud legračním uklidňováním veřejnosti, že sice bylo ztraceno spojení s oběma elektrárnami a Černobyl byl odpojen od elektrického proudu (jak při tom mohlo probíhat chlazení?), ale v řádu několika dnů, možná i týdnů prý žádné akutní nebezpečí nehrozí, radiace je normální!

Připojení Černobylu k elektřině již prý bylo obnoveno, ale proč je atomová lobby tak optimistická, zůstává záhadou. Teprve dnes několik dní po dobytí elektráren se OSN a Mezinárodní agentura pro atomovou energii probouzejí (MAAE) a o nebezpečí situace konečně veřejnost informují. Poněkud to připomíná černobylskou havárii, kdy dokonce tehdejší předseda MAAE několik dnů důvěřoval zprávám sovětského vedení, že jde o nehodu, jaké se občas bohužel v jaderných elektrárnách přihází i jinde ve světě, dokud se o katastrofě nebývalých rozměrů nepřesvědčil z údajů naměřené radiace všude po světě.

Ruská a britská křídla hotelů

Jestliže hlavní způsob, kterým může Rusko ovládat Západ, je otvírat a zavírat zdroje energie, jak se mu to hodí, a jejich prodejem financovat své válečné výdaje, pak to, co musí pro obranu svou i Ukrajiny udělat Západ – pokud nechce riskovat přímý ozbrojený konflikt s Ruskem a zmáčknutí červeného jaderného tlačítka v Kremlu –, je přestat platit za dodávky ruské energie. Společné snahy EU i USA odpoutat se od ruských zdrojů jsou obdivuhodné a je třeba je podporovat všemi směry na všech úrovních společnosti. Vyvážeme-li se ale z kontraktů s Ruskem až v roce 2027, jak bylo ve Versailles před několika dny dohodnuto, přijdeme s křížkem po funuse: Ukrajina bude ztracena – námi zatracena. Prezident Biden se již rozhodl a jakékoli nákupy energií z Ruska zakázal a Británie chce zastavit dovozy ruských energií do konce roku 2022. USA jsou sice na Rusku závislé mnohem méně než náš kontinent, ale ani EU, která závisí na ruském plynu ze 40 %, ropě z 27 % a uhlí ze 46 %, není vůči Rusku bezmocná. Domácnosti představují necelou třetinu veškeré spotřeby energií (plynu 32 %, elektřina 25 %, obnovitelné zdroje 20 % a nafta 12%), z čehož na vytápění připadá 64 %. Snížení teploty o pouhý jeden st. C v domácnosti, přináší úsporu cca 6 % energie. Pokud bychom se dokázali vzdát horkovzdušného zahřívání svých pelíšků běžně na 25 st. C, a blížící se jaro je na naší straně, šetřili bychom energií i při všech svých ostatních aktivitách doma i v zaměstnání, umožnili bychom své vládě (svým vládám) alespoň omezit nákupy energie s okamžitou platností a úplné nezávislosti na ruské energii dosáhnout v kratším horizontu, než je naplánováno. Z ruské literatury víme, že evropské hotely, jež hostily „lepší“ společnost, mívaly své ruské křídlo, kde se vytápělo až na 30 st. C, zatímco v britském křídle se topilo jen na 18 st. Zkouším tuhle britskou normu ve vlastní domácnosti. Jde to ztuha, ale s pomocí britského vynálezu – plédu, teplých svetrů a ponožek to zvládám.

Obětovat trochu vlastního pohodlí a prokázat tak Ukrajině účinnou solidaritu za to stojí. Ostatně všichni můžeme v přímém přenosu z válečné Ukrajiny pozorovat, co se může přihodit i nám, pokud Putina a jeho partu na Ukrajině nezastavíme.

Sláva Ukrajině!

Zdroje:

  1. https://www.reuters.com/business/energy/eu-leaders-seek-escape-russian-fossil-fuels-2022-03-10/
  2. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Energy_consumption_in_householdshttps:/
  3.    www.econea.cz/blog/jak-na-usporu-energii-v-domacnosti-3-dil-teplo-domova/
Foto Studio Biederer, 20.-30. léta