Veřejná výzva České televizi má již 330 signatářů

Na veřejnou výzvu požadující po České televizi zjednání nápravy ve věci seriálu Zapomenutí vůdci, kterou jsme před deseti dny zveřejnili na našich stránkách, zareagovala veřejnost s nečekaně velkým zájmem. K tomuto okamžiku má již 320 signatářů a další přibývají. Rádi bychom poděkovali všem, komu není lhostejné, jak trestuhodně se Česká televize zachovala, když odvysílala seriál zjevně popírající a zlehčující zločinnou podstatu stalinismu. Přitom bychom rádi zdůraznili, že naším cílem není útočit na Českou televizi jako takovou, ale přimět ji, aby zjednala nápravu tam, kde zcela evidentně pochybila. Skutečně veřejnoprávní může být jen ta televize, která dokáže před veřejností, která ji o to opodstatněně žádá, uznat svou chybu.
Níže zveřejňujeme tiskovou zprávu, která stručně shrnuje přehled našeho dosavadního snažení.

Veřejnou výzvu České televizi podepsalo již 320 lidí

Otevřená výzva požadující po České televizi nápravu ve věci odvysílání ruského seriálu Zapomenutí vůdci, kterou před týdnem zveřejnil internetový portál Babylonrevue.cz, má již 320 signatářů a další přibývají.

Ve výzvě se uvádí, že seriál záměrně zlehčuje, vynechává či přímo popírá fakta o politicky motivovaných perzekucích vykonávaných v letech 1917–1991 sovětským režimem. „Cílem seriálu je zbavit viny a idealizovat sovětské vůdce a představitele sovětských silových struktur, kteří jsou za ně odpovědní,“ píše se ve výzvě. Její signatáři označují šíření názorů popírajících masové vraždy a perzekuce období stalinismu za stejně nemravné a odsouzeníhodné, jako popírání holocaustu a obhajobu nacistických zločinců.

Signatáři svým podpisem podpořili stížnost na seriál Zapomenutí vůdci, se kterou se na Radu České televize obrátili rusisté Jan a Alena Machoninovi. Ti potvrdili, že stížnost již byla Radě ČT doručena. Ta by ji měla projednat na svém příštím zasedání 14. 2. 2018. Stěžovatelé po České televizi požadují, aby zveřejnila jména těch, kdo rozhodli o zakoupení seriálu od ruských distributorů a o jeho odvysílání. Na tyto informace má podle nich veřejnost právo v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Česká televize by podle nich měla také zadat kompetentním historikům expertizu seriálu a s jejími výsledky seznámit veřejnost.

Výzvu doposud podepsalo dvacet historiků, mezi jinými Petr Blažek, Kateřina Charvátová, Bohdan Zilynskyj, Tomáš Bursík či Luboš Švec, bývalí příslušníci PTP Jiří Charvát, Milan K. Panoch a Milan Švagerka, bývalí političtí vězeni Heřman Chromý a Jiří H. Kubík, spisovatelé Jáchym Topol, Petr Placák a Milena Slavická, básníci Vít Kremlička a Miroslav Olšovský, literární historik Martin C. Putna, fotografky Helena Wilsonová a Dana Kyndrová, politolog Josef Mlejnek jr., malíř Viktor Pivovarov, filmoví režiséři Marta Nováková a Martin Mareček, ekolog a bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík, zakladatel sbírky Paměť národa Mikuláš Kroupa, novináři Petr Dudek, Petruška Šustrová a Libor Dvořák, filmová historička Zdena Škapová, nakladatelé Viktor Stoilov a Tereza Horváthová a také někteří potomci československých občanů perzekvovaných v SSSR.

Na základě předchozí stížnosti rozhodla již 9. 1. 2018 „velká“ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání o tom, že seriál hrubě zkresluje a popírá historickou skutečnost a že Česká televize jeho odvysíláním porušila zákon. V této souvislosti jí pak uložila, aby ve lhůtě 7 dnů zjednala nápravu. Ta tak podle autorů stížnosti Radě České televize doposud neučinila.

Georgij Vagner, Stmívání, Kolyma 1946.