Rammstein: německé dějiny v devíti minutách

Asi nejznámější německá kapela vznikla v roce 1994 v Berlíně, i když její poslední album je staré deset let, prodala loni na 20 miliónů hudebních nosičů. Bývá zařazována k tzv. „Neue Deutsche Härte“ (NDH). Mísí metal, hardrock, ale i elektronickou hudbu s prvky techna a v posledních letech i zvuky exotických hudebních nástrojů. Singl s názvem „Deutschland“ k připravenému albu není na světě ani pár dní a píše o něm například Spiegel online, Focus online, Zeit online, Süddeutsche Zeitung. Už před samotným jeho uveřejněním se mluvilo o provokaci, šokujících záběrech, ale také o instrumentalizaci a zlehčování holokaustu. O co jde?

Berlín 1933. Foto Wolfgang Sievers

Rozhořčení vzbudil teaser k singlu, kde byli vidět členové kapely v mundúrech připomínající vězeňské oblečení zajatců v koncentračních táborech se smyčkou okolo krku čekající na vlastní popravu. Skandál byl na světě ještě dříve než samotné video. Na základě této 35 sekundové upoutávky se nechal slyšel prezident centrální německé židovské rady (Der Zentralrat der Juden in Deutschland, ZdJ) Josef Schuster, že téma holokaustu je „zneužito k marketingových účelům.“ Felix Klein zmocněnec německé vlády pro boj proti antisemitismu řekl, že „pokud má video sloužit jen k provokaci a k zvýšení prodeje, ke skandalizaci a vyvoláni pozornosti, pak je překročena červená linie“. Dodal ale, že se musí počkat na uveřejnění celého alba: „Pokud by se jednalo o písně proti nenávisti vůči Židům, byl by pozitivně překvapen.“  Karin Prien, mluvčí Židovského fóra v CDU, na twitteru zveřejnila, že „takto zneužít šoa k reklamním účelům je nechutné.“ Reakce mluvčí Jad vašem, památníku obětí a hrdinů holokaustu v Izraeli, byla méně horkokrevná: holokaust nesmí sloužit jako „pouhý nástroj“ za účelem prodeje určitého produktu, nebo jako v tomto případě ke vzbuzení zájmu veřejnosti o video. Současně by se však neměly paušálně odsuzovat všechny „umělecké práce, které připomínají holokaust“.

Ale 35 sekundová upoutávka není devítiminutové video a překvapen nebyl asi jen Felix Klein. Členové kapely kytarista Richard Kruspe, bubeník Christoph Schneider, baskytarista Oliver Riedel a frontman Till Lindemann totiž představili svůj pohled na 2 000 let historie německých národů. Scéna s popravou je jen jednou z mnoha. Video začíná v roce 16 „Germanií magnou“.  Následuje obrazový průřez německou minulostí. V rychlém střihu jsou citovány známé filmy zabývající se nejen německými dějinami jako „Iron Sky“, „Gladiátor“, „Prométheus“, „Babylon Berlín“, „Životy těch druhých“, „Jméno růže“, „Alexandr Něvský“ a „Schindlerův seznam“. Ukázány jsou ikonické momenty německé historie, například bitva v Teutoburském lese, křížové výpravy Řádu německých rytířů, zničení vzducholodi Hindenburg, kosmonaut tehdejší Německé demokratické republiky Sigmund Jähn, jednotky teroristické organizace RAF, Bismarck, Marx, Erich Honecker, nepokoje na 1. máje… Mísí se symboly hákového kříže a židovské hvězdy, kladiva a srpu, vlků a památníku významných osobností německého jazyka Walhally…  Během scén z koncentračního tábora Lindemann svým typickým rolovaným „r“ zazpívá: „Německo, tvá láska je prokletí i požehnání. Německo, svoji lásku ti nemohu dát.“  V jednom momentu zazní i věta „Deutschland über allen“ poukaz na slova „Deutschland, Deutschland über alles“ z písně nazvané „Deutschlandlied“ z roku 1841. Tato první sloka byla zneužita a stala symbolem nacistického Německa. Třetí sloka, která ovšem tato slova neobsahuje, je oficiální státní hymnou.

Porúří 1933. Foto Wolfgang Sievers

Hlavní postavou celého klipu, která dostává více prostoru než jednotliví členové kapely, je mladá herečka Ruby Commey, která se narodila v Berlíně, kde studuje herectví a působí také jako členka tamního souboru Deutsches Theater. Hraje Germánii: Je černoškou, která čeká na římské legie v Teutoburském lese, kterou požírají kolonialisté, a rodí štěně německého ovčáka. Na sobě má zlaté brnění, jindy uniformu SS… Germánia jako královna i jako rukojmí. Vzezřením afroamerická žena se nemusí líbit každému. Je to kritika německé migrační politiky či naopak? Rammstein se svým svérázným způsobem ptá po identitě německého národa a bez okras ukazuje na všechno, i na jeho hnilobné vředy. Nechybí tajemno, krev, brutalita, kanibalismus nebo sadomasochismus.

Němečtí fanoušci i odpůrci polemizují o významu jednotlivých obrazových sekvencí. Stačí se podívat na internet, kde jsou právě zveřejňovány první analýzy (i tímto teď žije část německé společnosti).

Rammstein se zálibou provokuje, což předvedl už nesčetněkrát. S antisemitismem však nemá video nic společného. Nicméně teaser k videoklipu byl cílenou pastičkou, která zaklapla. Otázkou je, jestli se jednalo pouze o reklamu, anebo vážně míněný pokus podnítit diskusi na téma německé identity, holokaustu, umělecké svobody… Především po tom, co byli v roce 2017 nejprve nominováni na německou hudební cenu Echo rapeři Felix Blume alias Kollegah a Farid Hamed El Abdellaoui alias Farid Bang, a pak byli ze soutěže vyloučeni za text písně, ve které mimo jiné zazní: „Moje tělo je definováno (tvarováno) jako u vězňů z Auschwitzu“, by taková diskuse dávala smysl. V této souvislosti se už totiž začal propírat antisemitismus v německém rapu. Společně s tímto tématem vstoupily do popředí i otázky po umělecké svobodě.

Berlín 1927. Foto National Archives of the Netherlands

Z hudebního hlediska je skladba Deutschland průměrná. Jedná se o typický Rammstein. Hymnické a patetické melodie i text připomínají starší skladby této kapely, jejíž texty bývají často plné šifer, metafor, her se slovy – v minulosti byly využity například citace z díla Johanna Wolfganga Goetha či Bertolta Brechta. Tentokrát tak vysoko nemíří, ale přesto nesmíme pominout hrátky se slovíčky. Objevují se totiž figury jako anakolud (überheblich, überlegen, übernehmen, übergeben… i v narážce na „Übermenschen“) a splývání přechodů mezi jednotlivými větnými celky, které přispívají vytvoření vícevýznamové roviny textu. Ne vždy jasné jsou i rozdíly mezi německým du hast – máš a du haßt – nenávidíš.

Videoklip jako celek je však povedený a technicky rozhodně náročný. Obraz prorůstá do slova a slovo do obrazu (poznamenejme, že Gesamtkunstwerk je také německý vynález). Otázka: „Co jsme za lidi?“ dosáhne své plné intenzity ale až pomocí obrazu. Divák a posluchač musí dávat pozor, aby neztratil souvislost. Na videoklip se nelze podívat jen jednou. Mnohovýznamovost a různé interpretační možnosti ho činní poutavým, ostatně jako každé jiné mnohovýznamové dílo literární či výtvarné. Sám o sobě připomíná krátkometrážní film.

Následující překlad textu je také jen jednou možnou interpretací. U německé věty totiž potřebujeme členy já, ty, my atd., osobu nelze určit pouze pomocí tvaru slovesa jako v češtině. Například u věty „im Geist getrennt“ nemůžeme říct, kdo je odtržen od čeho či od čeho je oddělen. Logické je pro mě Německo, takže předkládám jako „V duchu rozděleno“, ale další možností je, že „lyrický subjekt“ je odtržen od Německa. Pak by věta zněla: „V duchu odtrženi nebo rozděleni.“ Je to právě ona dvojsmyslnost, se kterou si Rammstein pohrává.

Dělník zbrojovky Henschel. Německo 1933. Foto Wolfgang Sievers

Oficiální video

První sloka:

Du (du hast, du hast, du hast, du hast)
Ty (ty máš, máš, máš, máš)

Hast viel geweint (geweint, geweint, geweint, geweint)
Mnoho jsi plakalo (plakalo, plakalo, plakalo, plakalo)

Im Geist getrennt (getrennt, getrennt, getrennt, getrennt)
V duchu rozděleno (rozděleno, rozděleno, rozděleno, rozděleno)

Im Herz vereint (vereint, vereint, vereint, vereint)
V srdci spojeno (spojeno, spojeno, spojeno, spojeno)

Wir (wir sind, wir sind, wir sind, wir sind)
My (my jsme, jsme, jsme, jsme)

Sind schon sehr lang zusammen (ihr seid, ihr seid, ihr seid, ihr seid)
Jsme už dlouho spolu (vy jste, jste, jste, jste)

Dein Atem kalt (so kalt, so kalt, so kalt, so kalt)
Tvůj dech je tak studený (tak studený, tak studený, tak studený, tak studený)

Das Herz in Flammen (so heiß, so heiß, so heiß, so heiß)
Srdce v plamenech (tak horké, tak horké, tak horké, tak horké)

Du (du kannst, du kannst, du kannst, du kannst)
Ty (ty smíš, smíš, smíš, smíš)

Ich (ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß)
Já (já vím, vím, vím, vím)

Wir (wir sind, wir sind, wir sind, wir sind)
My (my jsme, jsme, jsme, jsme)

Ihr (ihr bleibt, ihr bleibt, ihr bleibt, ihr bleibt)
Vy (vy zůstanete, zůstanete, zůstanete, zůstanete)

Refrén:

Deutschland – mein Herz in Flammen
Německo – moje srdce v plamenech

Will dich lieben und verdammen
Chci tě milovat i zatratit

Deutschland – dein Atem kalt
Německo – tvůj dech je studený

So jung – und doch so alt
Tak mladé – a přece tak staré

Deutschland!
Německo!

Berlín 1933. Foto Wolfgang Sievers

Druhá sloka:

Ich (du hast, du hast, du hast, du hast)
Já (ty smíš, smíš, smíš, smíš)

Ich will dich nie verlassen (du weinst, du weinst, du weinst, du weinst)
Nechci tě nikdy opustit (ty pláčeš, pláčeš, pláčeš, pláčeš)

Man kann dich lieben (du liebst, du liebst, du liebst, du liebst)
Můžeš být milováno (ty miluješ, miluješ, miluješ, miluješ)

Und will dich hassen (du hasst, du hasst, du hasst, du hasst)
A já tě chci nenávidět (ty nenávidíš, nenávidíš, nenávidíš, nenávidíš)

Überheblich, überlegen
Povýšené, převládající

Übernehmen, übergeben
Převzít, odevzdat

Überraschen, überfallen
Překvapit, přepadnout

Deutschland, Deutschland über allen
Německo, Německo, nade všechny

Deutschland – mein Herz in Flammen
Německo – moje srdce v plamenech

Will dich lieben und verdammen
Chci tě milovat i zatratit

Deutschland – dein Atem kalt
Německo – tvůj dech je studený

So jung – und doch so alt
Tak mladé – a přece tak staré

Deutschland – deine Liebe
Německo – tvá láska

Ist Fluch und Segen
Je prokletí i požehnání

Deutschland – meine Liebe
Německo – svoji lásku

Kann ich dir nicht geben
Ti nemůžu dát

Deutschland!
Německo!

Deutschland!
Německo!

Třetí sloka:

Du
Ty

Ich

Wir
My

Ihr
Vy

Du (übermächtig, überflüssig)
Ty (přemocné, přebytečné)

Ich (Übermenschen, überdrüssig)
Já (Nadčlověk, znechucení)

Wir (wer hoch steigt, der wird tief fallen)
My (kdo míří nahoru, bude padat hluboko)

Ihr (Deutschland, Deutschland über allen)
Vy (Německo, Německo, nade všechny)

Deutschland – mein Herz in Flammen
Německo – moje srdce v plamenech

Will dich lieben und verdammen
Chci tě milovat i zatratit

Deutschland – dein Atem kalt
Německo – tvůj dech je studený

So jung – und doch so alt
Tak mladé – a přece tak staré

Deutschland – deine Liebe
Německo – tvá láska

Ist Fluch und Segen
Je prokletí i požehnání

Deutschland – meine Liebe
Německo – svoji lásku

Kann ich dir nicht geben
Ti nemůžu dát

Deutschland!
Německo!

Berlín 1933. Foto Wolfgang Sievers